martes, 28 de xuño de 2011

Galiza sen prensa en galego, que flash!!

O único e derradeiro diario integramente redactado en galego pecha hoxe debido á falta de axudas e á crise.

http://www.galiciahoxe.com/portada/gh/falta-axudas-crise-deixan-galicia-sen-xornal-galego/idEdicion-2011-06-28/idNoticia-682746/

A política da Xunta é contundente: esta é a Galiza que queren, colonizada, en castelán, desposuída dos seus valores intrínsecos. ´

Sinto mágoa e noxo. Hoxe pecho a taberna e vou correndo á flash mob...

http://sisoyrentable.tumblr.com/